Nemocnice združené v ANS dnes začali dostávať oznámenia od všeobecných lekárov,

že v zmysle bodu č. 18 metodického usmernenia hlavného odborníka pre VLD pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii u dospelých počas pandémie COVID-19 zo dňa 19.3.2020 uzatvárajú svoje ambulancie pre fyzické návštevy pre pacientov. ANS dôrazne upozorňuje, že v prípade realizácie uvedených krokov hrozí v blízkej dobe riziko kolapsu nemocníc, v dôsledku ktorého nebude zabezpečené poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike.

 

(ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 75 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 26 700 zamestnancov)