Prezidentom Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) na nasledujúce funkčné obdobie zostáva Marián Petko. Rozhodli o tom členovia ANS na dnešnom volebnom zhromaždení.

Marián Petko v tajnom hlasovaní získal hlasy všetkých 65 prítomných členov ANS. Prezidentom ANS tak bude aj v nasledujúcich štyroch rokoch. Jednou z jeho hlavných priorít je funkčná optimalizácia siete nemocníc. „Vítame, že ministerka sa po našom spoločnom rokovaní venovala všetkým našim pripomienkam, a že sa tento projekt posúva v čase. Tak ako je optimalizácia siete nemocníc v súčasnosti zákonom aj vyhláškou definovaná, je nerealizovateľná. Pacientovi by to nič neprinieslo, len ďalšie komplikácie,“ vyjadril sa Marián Petko. 

Ďalšou dôležitou témou pre zvoleného prezidenta bude aj dofinancovanie sektoru zdravotníctva. „V roku 2024 bude potrebné systém dofinancovať sumou 250 miliónov až 300 miliónov eur, inak nebude možné od septembra zabezpečiť rozsah zdravotnej starostlivosti ako doposiaľ.“

Členovia ANS zároveň potvrdili vo funkciách viceprezidentov Igora Pramuka a Jozef Mintála,  zvolili Radu ANS a Dozornú radu ANS.

ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením zdravotníckych zariadení s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky. Vzniklo na podnet riaditeľov nemocníc v roku 1991 a v súčasnosti združuje 82 zdravotníckych zariadení. Marián Petko je prezidentom od roku 2005.