Asociácia nemocníc Slovenska zásadne odmieta predloženú novelu Trestného zákona,

ktorá má zaviesť nový trestný čin – ohrozenie poskytovania zdravotnej starostlivosti. Vyvodzovať trestnoprávnu zodpovednosť voči štatutárom nemocníc za nedostatok zdravotníckeho personálu je prenášaním zodpovednosti za dlhodobé zlyhávanie štátu. Asociácia nemocníc Slovenska preto dáva v rámci MPK zásadné pripomienky k tomuto návrhu novely zákona.

Alarmujúci nedostatok zdravotníckeho personálu je problémom slovenského zdravotníctva už desiatky rokov, na čo ako Asociácia nemocníc Slovenska dlhodobo upozorňujme. Podľa údajov samotného Ministerstva zdravotníctva SR chýba v systéme 3 500 lekárov a s lekármi v dôchodkovom veku až 5 500. Zároveň, podľa aktuálnych prepočtov, chýba na Slovensku viac ako 16 000 sestier.

Tento návrh žiadnym spôsobom nerieši situáciu s nedostatkom zdravotníckeho personálu na Slovensku a vláda touto novelou len prenáša zodpovednosť za dlhodobú krízu v zdravotníctve na riaditeľov nemocníc cez trestnú zodpovednosť.

Riešiť tento zásadný problém spôsobom, že budeme hroziť riaditeľom nemocníc pobytom za mrežami, je nielen nehorázne, ale spôsobí ďalší odliv ľudí zo zdravotníctva. Najmä v situácii, keď je to práve manažment zdravotníckych zariadení, ktorí dlhé roky bojuje o zabezpečenie ich prevádzky, aby mohli pacientom poskytovať zdravotnú starostlivosť napriek krízovému stavu v slovenskom zdravotníctve.

Vyzývame preto vládu, aby tento návrh stiahla a konečne začala riešiť situáciu s nedostatkom zdravotníkov, napríklad zabezpečením dostatočných finančných zdrojov v sektore a podmienok pre lekárov a sestry, aby nemuseli odchádzať do zahraničia.

(ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 81 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 28 000 zamestnancov.)