Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) dlhodobo upozorňuje na nedostatok zdravotníckeho personálu vrátane lekárov a sestier.

Výsledkom našich aktivít je napr. podpora rezidentského programu, podpora štúdia na stredných zdravotníckych školách ako aj zjednodušenie prijímania kvalifikovaných zahraničných pracovníkov, ktoré by pomohli riešiť kritickú personálnu situáciu. Prekvapuje nás preto reakcia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) na aktuálnu citlivú situáciu, v ktorej sa ocitlo slovenské zdravotníctvo, obzvlášť keď SKSaPA v minulosti ani v súčasnosti nepredložila žiadny konštruktívny návrh alebo riešenie. SKSaPA naopak čoraz tvrdšou rétorikou všetky návrhy riešenia aktuálnej situácie odmieta, čo niekedy žiaľ vyvoláva podozrenie, že Komora sestier súčasný napätý personálny stav podceňuje a svojim prístupom bráni jeho postupnej náprave.

ANS zásadne nesúhlasí s vyjadrením SKSaPA, že na ambulanciách by nemali pracovať praktické sestry. Naopak, z diskusie ANS, Asociácie súkromných lekárov (ASL) a Asociácie polikliník a zdravotníckych zariadení s poslancami Výboru NR SR pre zdravotníctvo pod vedením jej predsedu MUDr. Zelníka vzišiel návrh, aby praktické sestry mohli pracovať aj v ambulanciách. Táto zmena bude jednoznačne v prospech pacienta – praktické sestry, ktoré majú takmer identické vzdelanie a kompetencie ako sestry budú môcť pracovať aj v bežných ambulanciách a kvalifikované sestry s vyšším vzdelaním budú mať väčší priestor uplatniť sa tam, kde chcú pracovať a kde ich pacient viac potrebuje t.j. pri rôznych špecializovaných činnostiach, v ústavnej zdravotnej starostlivosti apod. Sme presvedčení, že občan - pacient, aj ako laik, ktorý navštevuje ambulancie a nemocnice potvrdí, aká je náplň a rozsah činností sestry na ambulancii, alebo pri lôžku. Nehovoriac už o intenzívnej starostlivosti, vrátane anesteziológie a chirurgických odborov.