Stanovisko ANS ku návrhu štátneho rozpočtu, 7.10.2016

Schválený návrh štátneho rozpočtu nie je dobrou správou pre pacientov, nemocnice a ani pre zamestnancov nemocníc. Zdravotníctvo je nedostatočne financované dlhodobo a tento trend potvrdzuje aj najnovší návrh štátneho rozpočtu. ANS pripomína prísľub politikov platiť za poistencov štátu 5 % pričom realita je na úrovni 4 %. Deklarované úspory sú zatiaľ v hypotetickej rovine a s istotou nebudú účinné od 1.1.2017. ANS nemá vedomosť o vnútornom prerozdelení zdrojov rozpočtu po realizácii úspor, na druhej strane je však známa legislatívna povinnosť zvyšovať v nemocniciach mzdy všetkým zdravotníckym a nezdravotníckym pracovníkom. Štát platí za svojich poistencov iba 4 % t.j. znižuje finančnú zodpovednosť za rezort na jednej strane, no na druhej strane si ponecháva resp. dokonca posilňuje regulačnú zložku a kontrolu. Žiadna reforma nebola úspešná bez dostatočných finančných prostriedkov, zdravotnícky systém sa tak pravdepodobne bude zadlžovať ešte viacej, čo môže mať následne negatívny dopad na poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako aj na krehký sociálny zmier v nemocniciach.