Asociácia nemocníc Slovenska (ďalej len ANS) nesúhlasí s medializovanými vyjadreniami ministerstva zdravotníctva o avizovanej zmene organizácie detských ambulantných pohotovostných služieb,

pri ktorej by malo dôjsť k prehodnoteniu dĺžky trvania, počtu a lokalizácie s poukazom na budovanú sieť urgentných príjmov a ústavné pohotovostné služby v nemocniciach. ANS v tejto súvislosti upozorňuje, že urgentné príjmy sú určené pre dospelých a lekári v nich nemajú špecializáciu na starostlivosť o deti. Lekári na detských oddeleniach nemôžu počas služby nahrádzať detskú ambulantnú pohotovostnú službu, lebo skolabuje starostlivosť o ťažkých pacientov na detských oddeleniach a ďalšie navýšenie práce už aj tak personálne poddimenzovaných oddelení prinesie prehĺbenie ich vyčerpania, odmietanie takýchto služieb až nezáujem o prácu na oddelení. Navyše klesá počet lôžkových detských oddelení a po realizácii pripravovanej Optimalizácie siete nemocníc ich počet klesne ešte výraznejšie, čo vyvoláva otázky o ďalšej zabezpečenosti starostlivosti o detských pacientov. ANS v nadväznosti na uvedené upozorňuje, že problém nízkeho počtu pediatrov a ich vyťaženosti sa nesmie a nemôže riešiť jeho prenesením na nemocničných lekárov.

(ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 79 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 28 000 zamestnancov.)