Stanovisko ANS k dostupnosti vakcín v nemocniciach, 26.1.2021

Viaceré nemocnice v Asociácii nemocníc Slovenska deklarujú problém s dostupnosťou vakcín. Nemocnice majú pripravený zdravotnícky personál a vybudované vakcinačné centrá s kapacitou zaočkovať stovky ľudí denne, ale stále nemajú od Ministerstva zdravotníctva dodané prisľúbené vakcíny. Vnímame to ako veľký problém nielen z pohľadu neskoršieho zaočkovania celej populácie a tým pádom väčšieho zdravotného rizika a záťaže na nemocnice, ale aj z pohľadu tisícok ľudí, ktorí boli objednaní na očkovanie. V týchto dňoch už mal byť proces vakcinácie spustený a ľudia sa oprávnene obracajú na nemocnice s obrovským množstvom otázok a dopytov na ich termín očkovania. Vyzývame preto Ministerstvo zdravotníctva, aby urýchlene zabezpečilo dodanie vakcín do nemocníc a umožnilo tak plánovaný priebeh vakcinačného plánu.

(ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 77 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 26 700 zamestnancov.)