Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) víta a oceňuje kroky Ministerstva zdravotníctva a Ministerstva školstva, týkajúce sa navýšenia počtu študentov na lekárskych fakultách a zdravotníckych školách.

Považujeme to za dôležité a realistické systémové riešenie pre nedostatok kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov, s ktorým sa stretávame aj v našich nemocniciach.

Toto opatrenie nadväzuje na podobnú dohodu z roku 2018 medzi ANS a vtedajším premiérom Petrom Pellegrinim, v ktorej sa žiaľ, už neskôr nepokračovalo. Ohľadom implementácie tohto opatrenia sme optimistickí, ale je dôležité, aby sa takéto kroky neobmedzovali len na oznámenie, ale aby sa skutočne realizovali a tak naplnili svoj účel v posilňovaní personálnej kapacity v zdravotníckom sektore.

Asociácia nemocníc Slovenska taktiež víta posunutie reálneho zavádzania Optimalizácie siete nemocníc a dátumu zavedenia maximálnych čakacích dôb na operácie o jeden rok. Veríme, že tento posun umožní technickú, procesnú a organizačnú vykonateľnosť a komplexné plánovanie, ktoré povedie k efektívnemu a udržateľnému implementovaniu tejto reformy.

ANS považuje tieto reformy za mimoriadne potrebné a kľúčové pre zlepšenie celkového zdravotného systému na Slovensku. Cieľom týchto reforiem by malo byť neustále zlepšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a efektívna pomoc pacientom. Nespochybňujeme, že tieto kroky sú nevyhnutné, ale zdôrazňujeme, že nedopracované reformy by mohli spôsobiť opak a výrazne zhoršiť situáciu v slovenskom zdravotníctve.