Asociácia nemocníc Slovenska a Asociácia štátnych nemocníc sa so znepokojením pozerajú na výpovede lekárov,

ktoré sú súčasťou vyjednávanímedzi LOZ a vládou SR o mzdových kompenzáciách a ďalších požiadavkách.Vyzývame preto vládu SR, ktorá od začiatku vedie rokovania s lekárskymiodbormi, aby našlo kompromisné riešenie a zabránili potenciálnej katastrofe vslovenskom zdravotníctve.Ako asociácie zastupujúce nemocnice na Slovensku dlhodobo upozorňujeme nadeficit finančných prostriedkov pre zdravotníctvo a nízke mzdové podmienkypre zdravotnícky personál. Rovnako tak rozumieme frustrácii lekárov, ale ajostatných zdravotníckych profesií, na ktorých sa v téme spravodlivéhoohodnotenia často zabúda, aj napriek ich obrovskému nasadeniu. Akceptovať možnosť hromadných výpovedí lekárov v dobe, kedy už čelíme ichnedostatku, je hazardovaním so zdravím pacientov. Odmietame, aby sa staliobeťou neúspešných rokovaní medzi vládou SR a LOZ. Za jediné možné riešeniepreto považujeme diskusiu za spoločným stolom a hľadanie konsenzu, ktorýumožní zlepšenie súčasnej kritickej situácie v zdravotníctve. Keďže si uvedomujeme vážnosť situácie, ponúkame vláde SR a LOZ našuparticipáciu na hľadaní kompromisu. Nechceme sa nečinne pozerať naeskaláciu konfliktu, ktorý môže vyústiť v kolaps nemocníc.


Bratislava, 15.11.2022


Za Asociáciu nemocníc Slovenska:  MUDr. Marián Petko, MPH, prezidentZa Asociáciu štátnych nemocníc : Ing. Mongi Msolly, MBA, prezident