Asociácia nemocníc ostro odmieta spochybňovanie výsledkov výzvy z Plánu obnovy na podporu výstavby a rekonštrukcie slovenských nemocníc.

Politické zásahy do už vyhodnotenej výzvy môžu znamenať, že slovenskí pacienti prídu o historickú investíciu do nemocníc v stovkách miliónov eur. ANS sa preto plánuje obrátiť na Európsku komisiu, aby dohliadla na transparentnosť výzvy a zabránila jej politickému ovplyvňovaniu.

Výsledky výzvy z Plánu obnovy určené na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc rešpektujeme a vítame, že medzi úspešnými sú aj projekty regionálnych nemocníc. Doterajšie prostriedky z Plánu obnovy vo výške viac ako 600 miliónov smerovali totiž výhradne do štátnych koncových nemocníc, konkrétne na výstavbu nemocníc na Rázsochách a v Martine.

Odmietame preto akékoľvek politické zásahy a spochybňovanie výzvy, ktorá má konečne priniesť desiatky miliónov aj do nemocníc v regiónoch. Najväčšie investície do zdravotníckej infraštruktúry Slovenska v histórii tejto krajiny by nemali smerovať len do niektorých vybraných zdravotníckych zariadení. Ich využitie by malo v prvom rade podliehať kritériu dôležitosti zariadení a ich úlohy v nemocničnej sieti aj vzhľadom na prijatú optimalizáciu siete nemocníc. Práve týmito investíciami bolo podmienené prijatie celej reformy OSN.

Asociácia nemocníc sa preto plánuje obrátiť na Európsku komisiu a požiadať ju, aby zabránila politickému zasahovanie do už vyhodnotenej výzvy. Z predchádzajúcej komunikácie so zástupcami Európskej komisie je zrejmé, že spochybňovanie či zrušenie výzvy by znamenalo, že slovenské zdravotníctvo príde o viac ako 200 miliónov eur. Premeškali by sme tak možnosť konečne výrazne zlepšiť podmienky a kvalitu pre zdravotníkov a aj pacientov.

(ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 80 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 28 000 zamestnancov.)