RENOMIA, s.r.o., je popredným slovenským poisťovacím sprostredkovateľom. Už od roku 2001 poskytuje komplexné služby v oblasti risk managementu a poistenia pre firmy a ich zamestnancov. RENOMIA úspešne rozvíja svoje aktivity nielen v SR, ale aj v ďalších krajinách strednej a východnej Európy. Vďaka vedúcej pozícii na trhu a rozsiahlym odborným skúsenostiam prináša RENOMIA svojim klientom úplne nadštandardné podmienky poistného krytia, flexibilnú likvidáciu škôd a výhodnú cenu poistenia. RENOMIA je transparentnou a nezávislou spoločnosťou, ktorá vždy obhajuje záujmy svojich klientov a koná v ich prospech. Zameriava sa najmä na poistenie priemyselných a podnikateľských rizík a ponúka komplexné služby: analýza rizík a risk management príprava poistného programu a výber najvýhodnejšieho variantu poistenia správa poistného programu riešenie škôd 24 hodín denne 7 dní v týždni vzdelávanie v oblasti poistenia V posledných rokoch spoločnosť úspešne rozvíja špecializované oddelenie RENOMIA MEDICAL. Spolupracuje s takmer 30 nemocnicami, viacerými lekárňami, farmaceutickými spoločnosťami a ďalšími subjektmi v zdravotníctve. Špecializované oddelenie RENOMIA BENEFIT poskytuje služby managementu a zamestnancom firemných klientov. Dôležitým segmentom sú klienti z odboru poľnohospodárstva, o ktorých sa stará oddelenie RENOMIA AGRO. RENOMIA je tiež zakladateľom a manažérom siete poisťovacích maklérov pôsobiacich na Slovensku a v ČR pod značkou RENOMIA NETWORK. Významnou prednosťou RENOMIA sú jej unikátne medzinárodné služby a členstvo v mnohých prestížnych svetových sieťach poisťovacích maklérov. RENOMIA poskytuje svojim klientom servis vo viac než 135 krajinách sveta. RENOMIA má jasne definované poslanie, ciele a hodnoty, ktorými sa riadi, ako pri poskytovaní služieb klientom, tak pri práci so zamestnancami. Úspešný rozvoj RENOMIA je založený na odborných znalostiach, pracovitosti a kreativite jedinečného tímu spolupracovníkov, ktorí pôsobia v SR aj v zahraničí. Profesijný rast jednotlivých zamestnancov a ich celková spokojnosť sú pre RENOMIA jednou z hlavných priorít.

RENOMIA, s.r.o., je popredným slovenským poisťovacím sprostredkovateľom. Už od roku 2001 poskytuje komplexné služby v oblasti risk managementu a poistenia pre firmy a ich zamestnancov. RENOMIA úspešne rozvíja svoje aktivity nielen v SR, ale aj v ďalších krajinách strednej a východnej Európy.

Vďaka vedúcej pozícii na trhu a rozsiahlym odborným skúsenostiam prináša RENOMIA svojim klientom úplne nadštandardné podmienky poistného krytia, flexibilnú likvidáciu škôd a výhodnú cenu poistenia.

RENOMIA je transparentnou a nezávislou spoločnosťou, ktorá vždy obhajuje záujmy svojich klientov a koná v ich prospech. Zameriava sa najmä na poistenie priemyselných a podnikateľských rizík a ponúka komplexné služby:

analýza rizík a risk management 
príprava poistného programu a výber najvýhodnejšieho variantu poistenia 
správa poistného programu 
riešenie škôd 24 hodín denne 7 dní v týždni 
vzdelávanie v oblasti poistenia

V posledných rokoch spoločnosť úspešne rozvíja špecializované oddelenie RENOMIA MEDICAL. Spolupracuje s takmer 30 nemocnicami, viacerými lekárňami, farmaceutickými spoločnosťami a ďalšími subjektmi v zdravotníctve. Špecializované oddelenie RENOMIA BENEFIT poskytuje služby managementu a zamestnancom firemných klientov. Dôležitým segmentom sú klienti z odboru poľnohospodárstva, o ktorých sa stará oddelenie RENOMIA AGRO. RENOMIA je tiež zakladateľom a manažérom siete poisťovacích maklérov pôsobiacich na Slovensku a v ČR pod značkou RENOMIA NETWORK.

Významnou prednosťou RENOMIA sú jej unikátne medzinárodné služby a členstvo v mnohých prestížnych svetových sieťach poisťovacích maklérov. RENOMIA poskytuje svojim klientom servis vo viac než 135 krajinách sveta.

RENOMIA má jasne definované poslanie, ciele a hodnoty, ktorými sa riadi, ako pri poskytovaní služieb klientom, tak pri práci so zamestnancami. Úspešný rozvoj RENOMIA je založený na odborných znalostiach, pracovitosti a kreativite jedinečného tímu spolupracovníkov, ktorí pôsobia v SR aj v zahraničí. Profesijný rast jednotlivých zamestnancov a ich celková spokojnosť sú pre RENOMIA jednou z hlavných priorít.