Do zlepšenia nemocničnej infraštruktúry na Slovensku mieri v rámci Plánu obnovy a odolnosti historická investícia vo výške 1,1 miliardy eur.

 Ako Asociácia nemocníc Slovenska považujeme investície do regionálnych nemocníc za jednu z kľúčových podmienok, aby sa zlepšila kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre slovenských pacientov a investície z Plánu obnovy a odolnosti boli použité efektívne a v prospech pacienta. Nemocnice združené v ANS sú preto pripravené vypracovať projekty a žiadať o prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti na modernizáciu nemocničných budov a infraštruktúry.

Regionálne nemocnice sú dlhodobo na okraji záujmu a pre podfinancovanie slovenského zdravotníctva naakumulovali obrovský investičný dlh. Podľa viacerých odhadov, v slovenských nemocniciach chýbajú 3 miliardy eur, z ktorých značná časť sa týka práve nemocníc v regiónoch. Prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti predstavujú pre lokálne nemocnice obrovskú pomoc a zároveň obrovský potenciál ich zlepšenia.

„Veríme preto, že v rámci pripravovaných investícii sa nezabudne ani na pacientov v regiónoch. Od samospráv, regionálnych predstaviteľov a aj samotných pacientov cítime obrovskú vôľu spolupracovať na efektívnom využití investícii do zlepšenia ich nemocníc,“ hovorí Marián Petko, prezident Asociácie nemocníc Slovenska.

Zároveň, ako sme deklarovali už pri prijatí reformy optimalizácie siete nemocníc, kľúčovým predpokladom jej úspechu bude zabezpečenie stabilného financovania slovenského zdravotníctva. Prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti by mali v prvom rade zlepšiť podmienky poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre pacientov a aj zdravotnícky personál.

„Krajšie a modernejšie budovy nemocníc sú jedným z kľúčových predpokladov toho, aby sme dokázali slovenských lekárov a sestry udržať na Slovensku. Najmä regionálne nemocnice čelia tlaku, aby pre personál zostali atraktívne a vedeli im zabezpečiť adekvátne podmienky,“ dodáva Marián Petko.

(ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 80 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 27 300 zamestnancov.)