Predložený Plán obnovy pre zdravotníctvo je zlý. Myslí si to aj viac ako 10-tisíc ľudí a viaceré zdravotnícke organizácie, 28.4.2021

Predložený návrh Plánu obnovy pre zdravotníctvo, ktorý má dnes prerokovať vláda SR, je zlý a diskriminačný. Iniciatívu Asociácie nemocníc Slovenska „Pomôž svojej nemocnici“, ktorá žiada, aby investície z Plánu obnovy boli rozdelené do nemocníc spravodlivo a na základe predchádzajúcej analýzy nemocničnej siete, podpísalo za menej ako desať dní už cez 10 000 ľudí. Zároveň sa k nej pridávajú aj ďalšie zdravotnícke organizácie, Asociácia súkromných lekárov a Asociácia na ochranu práv pacientov.

Podľa aktuálneho nastavenia Plánu obnovy má historicky najväčšia investícia do slovenského zdravotníctva skončiť len v niektorých vybraných zariadeniach. Pripravovaný návrh totiž nevychádza z kritéria dôležitosti a úlohy nemocníc, ale všetky prostriedky plánuje vložiť len do zariadení, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva.

Vyzývame preto vládu SR, aby prehodnotila toto politické rozhodnutie, ktoré z veľkej časti slovenských pacientov, ktorí majú tú smolu, že žijú v regióne s „neštátnou“ nemocnicou, robí občanov druhej kategórie. Aj títo pacienti si zaslúžia nové alebo zrekonštruované budovy nemocníc a kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť.

ANS už na tieto riziká upozornila listom aj Európsku komisiu, ktorá bude návrh Plánu obnovy posudzovať. Zároveň jej poslala právnu analýzu, ktorá potvrdzuje jej závery. „Plánujeme naďalej na túto nespravodlivosť upozorňovať a podnikneme všetky dostupné kroky, aby slovenské nemocnice, zdravotníci a pacienti neprišli o túto historicky najväčšiu investíciu do slovenského zdravotníctva,“ hovorí Marián Petko, prezident Asociácie nemocníc Slovenska.

K tejto výzve a zároveň iniciatíve „Pomôž svojej nemocnici“ sa pripájajú aj Asociácia na ochranu práv pacientov a Asociácia súkromných lekárov. „Sme presvedčení, že investície z Plánu obnovy majú smerovať do nemocníc podľa toho, aký benefit to prinesie pacientom a nie podľa toho, kto je ich majiteľom, hovorí Mária Lévyová,“ prezidentka AOPP.

„Zdôrazňujeme, že v rámci prehodnocovania a optimalizácie siete poskytovateľov, finančnej podpory v rámci plánu obnovy je potrebné zohľadniť aj zmeny, ktoré sa stali za posledný rok počas pandémie. Došlo k navýšeniu počtu úmrtí  u nekovidových pacientov, odkladaniu plánovaných vyšetrení a výkonov, k nárastu počtu chronických pacientov. Tomu bude potrebné prispôsobiť aj sieť poskytovateľov bez obmedzení a formy vlastníctva, rovnako zabezpečiť ich finančnú podporu, ktorá by garantovala dostupnosť zdravotnej starostlivosti všetkým pacientom bez  diskriminácie na základe miesta ich bydliska,“ dodáva Mária Lévyová.

Návrh Plánu obnovy pre zdravotníctvo nebol prediskutovaný so zdravotníckymi organizáciami a obsahuje veľké množstvo nedostatkov. Slovenské zdravotníctvo tak môže premeškať  možnosť konečne výrazne zlepšiť podmienky a kvalitu pre zdravotníkov a aj pacientov. Opätovne preto vyzývame všetkých, aby sa zastali „svojej“ nemocnice a na webovej stránke www.pomozsvojejnemocnici.sk prispeli k prehodnoteniu tohto diskriminačného rozhodnutia.