Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky si dovoľuje pozvať zástupcov médií

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky si dovoľuje pozvať zástupcov médií na tlačovú konferenciu Asociácie nemocníc Slovenska (ANS), ktorá sa uskutoční v stredu 17.04.2019   o 10,30hod. v priestoroch AZZZ SR na Nevädzovej ulici č. 5 v Bratislave.

 Témou tlačovej konferencie bude:

 Situácia ohľadom dodatkov ku zmluvám členov ANS so zdravotnými poisťovňami od 1.4.2019 na zabezpečenie finančného krytia zákonných nárokov v roku 2019 (sociálny balíček, rekreačné poukazy) v kontexte odporučenia zo zasadnutia Mimoriadneho zhromaždenia členov ANS dňa 3.4.2019 vypovedať zmluvy s jednotlivými zdravotnými poisťovňami, u ktorých by nedošlo do termínu 15.4.2019 ku dohode.

Na tlačovej konferencii Vás budú informovať:

  • Marián Petko - prezident Asociácie nemocníc Slovenska
  • Igor Pramuk - viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska a člen Prezídia AZZZ SR
  • Jozef Mintál – viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska

 __ 

Závery rokovaní so zdravotnými poisťovňami

Výsledkom všetkých predchádzajúcich rokovaní ANS so zdravotnými poisťovňami o zohľadnení finančných požiadaviek na pokrytie zákonných nárokov na rok 2019 pre nemocnice združené v ANS je, že napriek skutočnosti, že máme rôzne typy ponúk ako vykryť sociálny balíček a rekreačné poukazy, ostáva nedoriešený spoločný menovateľ a to je potreba dofinancovania rezortu. Vzhľadom na túto skutočnosť sa uskutočnilo zasadnutie Mimoriadneho zhromaždenia členov ANS (MZČ ANS) dňa 3.4.2019 v Bratislave s nasledujúcimi závermi :

-     MZČ ANS pre prípad nedohody ANS so zdravotnými poisťovňami na zabezpečení finančného krytia zákonných nárokov v roku 2019 do termínu 15.4.2019 odsúhlasilo odporučenie členom ANS vypovedať ku uvedenému termínu zmluvy s jednotlivými zdravotnými poisťovňami, u ktorých by nedošlo ku dohode

-     MZČ ANS poverilo Radu ANS iniciovaním stretnutia zástupcov ANS s ministerkou zdravotníctva ku téme zabezpečenia dofinancovania rezortu zdravotníctva na rok 2019 na pokrytie zákonných nárokov zo zdrojov verejného zdravotného poistenia do termínu 15.4.2019

-     MZČ ANS poverilo Radu ANS v prípade, že po rokovaní ODT dňa 29.4.2019 nedôjde ku posunu pri riešení nedostatku finančných zdrojov na vykrytie zákonných nárokov nemocníc združených v ANS, iniciovať mimoriadne zasadnutie Výboru NR SR pre zdravotníctvo ku kritickej situácii v tejto súvislosti

-     MZČ ANS poverilo Radu ANS v prípade, že sa do termínu 15.5.2019 nenájde riešenie pre zabezpečenie dofinancovania rezortu zdravotníctva, požiadať advokátsku kanceláriu o posúdenie možnosti podania podnetu na Ústavný súd SR za účelom preskúmania, či zákony zavádzajúce zvýšené náklady bez dodatočného finančného krytia sú v súlade s Ústavou SR

Dopĺňame, že zákonné nároky prijaté NR SR v oblasti tzv. sociálneho balíčka si voči zamestnancom musíme začať plniť už od 1.5.2019. Rekreačné poukazy sú účinné už od 1.1.2019.

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami,