Pozvánka na spoločnú tlačovú konferenciu AZZZ SR a ANS

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky (AZZZ SR) ako kľúčový reprezentant slovenských zamestnávateľov a podnikateľského prostredia na Slovensku spolu so svojou členskou organizáciou Asociáciou nemocníc Slovenska, zastupujúcou viac ako 70 subjektov pôsobiacich v oblasti zdravotníctva, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, nemocníc a zdravotníckych zariadení si Vás dovoľujú pozvať na spoločnú tlačovú konferenciu AZZZ SR a ANS, ktorá sa uskutoční v utorok dňa 5.apríla 2016 od 10,00 hod. v sídle AZZZ SR na Nevädzovej ulici č. 5 v Bratislave.

Hlavnou témou tlačovej konferencie bude prezentácia kľúčových opatrení a návrhov riešení pre rezort zdravotníctva, najmä v oblasti systému financovania zdravotníctva, stratifikácie nemocníc, zavedenia systémov DRG a eHealth, nastavenia medicínskych štandardov a použitia zdrojov z fondov EÚ, ktoré AZZZ SR a ANS navrhujú a odporúčajú zapracovať do pripravovaného Programového vyhlásenia vlády SR.

Tlačovej konferencie sa zúčastnia predstavitelia ANS, pán prezident ANS Marián Petko, páni viceprezidenti ANS Igor Pramuk a Peter Bizovský a viceprezident AZZZ SR pán Rastislav Machunka.