Rozhodnutie Ministerstva financií SR znížiť platbu za poistencov štátu v tomto roku o viac ako 230 miliónov eur je škandalózne.

Predstavuje posledný klinec do rakvy zdravotníctva, keďže dlhodobo podfinancovaný sektor prichádza o ďalšie zdroje. Obávame sa, že toto rozhodnutie bude mať priamy dopad na chod nemocníc a ohrozí poskytovanú starostlivosť pre pacientov.

Návrh zobrať zdravotníctvu stovky milióny eur je nepochopiteľný o to viac, že prišiel v roku, keď nemocnice a zdravotníci čelili najväčšej kríze v novodobej histórii Slovenska, ktorá sa podarila zvládnuť len s ich nadľudským úsilím. V čase nastupujúcej tretej vlny môže znamenať, že zdravotníctvo bude čeliť krízovej situácii, napr. nemocnice nebudú schopné vyplácať mzdy lekárom a sestrám.

Ako Asociácia nemocníc Slovenska dlhodobo upozorňujeme, že v zdravotníctve chýbajú značné finančné prostriedky. Oproti okolitým krajinám dáva Slovensko na tento sektor výrazne menej prostriedkov. Ďalšie zníženie platby za poistencov štátu len ilustruje nezáujem tejto vlády o slovenské zdravotníctvo a o skupiny, ktoré často zdravotnú starostlivosť potrebujú najviac – deti, matky na materskej alebo dôchodcov.

Obávame sa, že ak toto rozhodnutie nebude prehodnotené, slovenské zdravotníctvo sa prepadne do ešte hlbšej krízy. Vyzývame preto vládu SR a Ministerstvo financií, aby sa konečne postavilo za zdravotníctvo, nemocnice a zdravotný personál a nepodkopávalo im nohy v čase, keď potrebujú podporu.

(ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 78 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 27 300 zamestnancov.)