Politické prekvapenie alebo ďalšia rana pre zdravotníkov, článok prezidenta ASL, 14.3.2019

Vedenie ANS sa s názormi prezidenta Asociácie súkromných lekárov (ASL) plne stotožňuje.

Politické prekvapenie alebo ďalšia rana pre zdravotníkov

“ ...ktovie, čo nám ešte pripravia politici a ďalší rozpočet...“ upozorňujem na  to, že na to, aby sa viac pohlo riešenie našich problémov,  musí nás byť počuť!  

Asociácia súkromných lekárov pripravila krátke video, v ktorom  sa prihováram lekárom a upozorňujem na  to, že na to, aby sa viac pohlo riešenie našich problémov,  musí nás byť počuť. Medzi iným som povedal:“ ...ktovie, čo nám ešte pripravia politici a ďalší rozpočet...“

Video sa natáčalo v utorok 5.3.2019 a vtedy som vôbec netušil, že politici už pre nás prekvapenie majú nachystané...  Dozvedel som sa o ňom o dva dni. Zaujíma vás, ako to je prekvapenie? Je ním novela zákona   o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene  ďalších  zákonov, ktorá pre nás  zdravotníkov pripravilo ďalšiu smrteľnú ranu !

Upravuje  úhradu  lôžok v zaradeniach sociálnej pomoci z verejného zdravotného poistenia. Iste, štát sa musí postarať o svojich starých a chorých občanov Sú slabí a zraniteľní  a starostlivosť  si určite zaslúžia. Ale  presunúť  ju  na rezort zdravotníctva je v súčasnej situácii neprijateľné.

Keď  sa koncom minulého roka prezentoval historicky najvyšší rozpočet pre zdravotníctvo, za ASL SR sme ho kritizovali, žiadali sme jeho zvýšenie. Bili sme na poplach na úrovni vlády – na Hospodárskej a sociálnej rade, v zdravotnom výbore NR SR, médiách... Napriek tomu, že sa podarilo dostať do zdravotníctva o  50 mil. eur viac, stále  to  nie je rozpočet aký by bol adekvatným  a naša argumentácia sa dnes žiaľ potvrdzuje. Treba viac peňazí na   zdravotnú starostlivosť pre ambulancie a nemocnice.  Ale  prvoradé je vykrytie zákonných mzdových nárokov, „dovolenkové“ poukazy, sú to predsa zákonné nároky. Okrem toho  ambulantné a ústavné pohotovosti, lieky,“skríning“ ...  Je toho veľa.

Na druhej strane  je výška odvodov za poistencov štátu   historicky najnižšia a ako sa dozvedáme z tohoročného rozpočtu, projektované je ďalšie znižovania. Aktivnych pracujúcich čo to všetko mali zaplatit začina byť menej  -kriza je tu !

Financovanie zvýšených výdavkov v podstate na sociálnu pomoc nie je rozpočtovo zabezpečené z prostriedkov verejného zdravotného poistenia na rok 2019 a podľa  rozpočtového výhľadu  ani na ďalšie   roky.   Jedná sa o dodatočné náklady  14 224 731 eur v roku 2019,  52 690 587 eur  v roku 2020,  65 336 328 eur v roku 2021 a 81 017 047 eur v roku 2010.

Podľa údajov OECD boli výdavky na zdravotníctvo v roku 2016 na jedného obyvateľa SR 2 150 USD. Je to o 394 USD menej ako  na jedného obyvateľa ČR.     Pri   5,4 mil. občanoch SR  je to  o 2,127 mld. USD resp. o 1,7 mld. eur menej ako v ČR. Takáto bilancia ale nebola len v roku 2016, je to dlhodobý jav. A za roky samostatného Slovenska sa deficit v zdravotníctve riadne nazbieral....  Odráža sa to na stave nášho zdravotníctva v každom jeho segmente. Napriek tomu politici v podstate rozhodli o zvýšení výdavkov a začlenení sociálnych lôžok do zdravotníctva!

Už len čerešničkou na torte je návrh na zavedenie klinického auditu pre všetkých poskytovateľov  zdravotnej starostlivosti a interného systému inštitútu bezpečnosti pacienta, ktorý posledná novela pripravuje. V materiáloch sa konštatuje, že návrh   predpokladá vplyv na rozpočet  MZ SR, ktoré má klinický audit vykonávať

A vplyv na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti? Je verejne známe, že v ambulanciách pracuje približne tretina lekárov v dôchodkovom veku. Skláňam sa pred nimi.  Vážim si, že to nevzdali a stále stoja pri svojich pacientoch.E-zdravie ich znechutilo ale zvládli to videli aspoň nejaký zmysel ale toto ? To už je príliš a bez zmyslu ! Je však možné, že práve spomínané opatrenia prispejú k rozhodnutiu, že zhasnú svetlo a zabuchnú dvere a zahodia klúče od svojej ambulancie!

Nebudú nemocnice nebudú ambulancie  bude iba Sociálny štát .

https://mariansoth.blog.sme.sk/c/504302/politicke-prekvapenie-alebo-dalsia-rana-pre-zdravotnikov.html