Dnes 24. januára sa na Ministerstve školstva,

vedy, výskumu a športu SR podľa § 29 ods. 5 a 6 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z.  uskutočnilo prerokovanie úpravy počtu žiakov prvého ročníka stredných zdravotníckych škôl  na podnet Slovenskej komory  MTP a za účasti predstaviteľov ASZŠ SR, MZSR a jednotlivých VÚC. Výsledkom je úprava – navýšenie plánu – ktorá len u odboru PS predstavuje +274 prvákov. Zatiaľ ide o neoficiálne čísla, oficiálne budú zverejnené do 31. 1. Tešíme sa – teraz ešte plány naplniť!

 

http://aszssr.sk/2019/01/24/podarilo-sa-prvakov-bude-na-szs-viac/