ANS spolu s ďalšími signatármi iniciatívy STOP HAZARDU SO ZDRAVÍM

 ďakuje všetkým podporovateľom iniciatívy. Ku iniciatíve sa pripojilo vyše 100 tisíc sympatizantov, čo pokladáme za úžasný výsledok. V aktivitách pre zabezpečenie dostatku finančných prostriedkov pre zdravotníctvo budeme i naďalej pokračovať, aj preto Vám budeme vďační za zachovanie priazne a podpory.