Asociácia nemocníc Slovenska (ďalej len ANS) opakovane vyjadruje svoj nesúhlas s medializovanými vyjadreniami ministerstva zdravotníctva

o avizovanej zmene organizácie detských ambulantných pohotovostných služieb, pri ktorej by malo dôjsť k prehodnoteniu dĺžky trvania, počtu a lokalizácie s poukazom na budovanú sieť urgentných príjmov a ústavné pohotovostné služby v nemocniciach. ANS v tejto súvislosti dôrazne upozorňuje, že urgentné príjmy sú určené výlučne pre dospelých a lekári v nich nemajú špecializáciu na starostlivosť o deti. Ďalším dôležitým faktom je, že lekári na detských oddeleniach nemôžu počas služby nahrádzať detskú ambulantnú pohotovostnú službu, pretože skolabuje starostlivosť o ťažkých pacientov na detských oddeleniach a ďalšie navýšenie práce už aj tak personálne poddimenzovaných oddelení prinesie prehĺbenie ich vyčerpania, odmietanie takýchto služieb až nezáujem o prácu na oddelení. Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast, ktorá predmetný návrh predkladá s podporou Ministerstva zdravotníctva by mala vedieť, že nesystémové riešenia a presun zodpovednosti na oddelenia môže spôsobiť ich reálny kolaps. Tak ako na ťažko zvládnuteľnú situáciu ona sama upozorňovala v zime pri epidémii chrípky. Nemôžeme a nesmieme si zatvárať oči ani pred tým, že klesá počet lôžkových detských oddelení a po realizácii pripravovanej Optimalizácie siete nemocníc ich počet klesne ešte výraznejšie, čo vyvoláva otázky o ďalšej zabezpečenosti starostlivosti o detských pacientov. Cesta pacienta sa schováva za vágne frázy, bez reálnych odpovedí.  O to viac nás mrzí, že Ministerstvo zdravotníctva SR si nenašlo čas na vypočutie názorov Asociácie nemocníc Slovenska, ktorých sa toto opatrenie priamo dotkne. Rovnako ako nediskutovalo so zástupcami samospráv a regiónov, ktoré budú dotknuté rovnako. ANS preto opakovane upozorňuje, že problém nízkeho počtu pediatrov a ich vyťaženosti sa nesmie a nemôže riešiť jeho prenesením na nemocničných lekárov.