Nemocnice stále nevedia, odkiaľ majú zabezpečiť financie na vyplácanie príplatku za prácu na covidových oddeleniach, 1.2.2021

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) víta a plne podporuje verejný prísľub
predsedu vlády SR Igora Matoviča na zaplatenie mimoriadneho príplatku vo
výške 7,- € za jednu odpracovanú hodinu na každého pracovníka na covidových
oddeleniach. Pokladáme za správne oceniť náročnú prácu zamestnancov nemocníc
pracujúcich v rizikovom prostredí a aj týmto spôsobom ich podporiť v
nasadení počas pandémie koronavírusu. Nemocnice združené v ANS sú pripravené
mimoriadne príplatky zamestnancom vyplatiť, avšak aktuálne nemajú na
predmetné príplatky zdroje.

O to viac nás mrzí, že vyplácanie týchto zaslúžených príplatkov je pre
neúplné pokyny zo strany MZ SR ohrozené. ANS sa obrátila na MZ SR už
začiatkom januára (12.1.2021) s požiadavkou o zaslanie odpovedí na otázky
ohľadom vyplácania príplatku pre pracovníkov na covidových oddeleniach.
Rovnako sme o konkrétnu odpoveď žiadali aj na Krízovom štábe MZ SR. Avšak
usmernenia zaslané nemocniciam združeným v ANS dávajú len čiastočné odpovede
na otázky týkajúce sa vyplácania príplatku, stále ostáva nevyjasnené odkiaľ
a ako budú tieto zdroje nemocniciam refundované.

Mrzí nás, že na túto situáciu môžu doplatiť tisícky zdravotníkov a desiatky
nemocníc, ktoré dodnes nevedia, odkiaľ majú zabezpečiť tieto finančné
prostriedky prisľúbené vládou SR. ANS preto vyzýva kompetentných a ministra
zdravotníctva, aby urýchlene konkretizovali, kedy a akým spôsobom budú
refundované zdravotníckym zariadeniam príplatky pre pracovníkov na
covidových oddeleniach.