Prezident ANS v súvislosti s úmrtím Petra Pavlova

v piatok 19. apríla 2019 vyjadruje v mene Asociácie nemocníc Slovenska úprimnú sústrasť nad odchodom nášho priateľa a kolegu, ktorý dlhé roky pôsobil v Dozornej rade ANS. S pohnutím a účasťou sme prijali správu o jeho úmrtí. Hlboko si vážime jeho obetavosť a zodpovednosť, ktorou prispel ku riešeniu našich spoločných problémov. Vyslovujeme úprimnú sústrasť celej jeho rodine. Česť jeho pamiatke !