S hlbokým zármutkom si Vám dovoľujeme oznámiť,

 že vo veku nedožitých 67. rokov zomrel Peter Ottinger, ktorý dlhé roky pôsobil v Rade Asociácie nemocníc Slovenska a tiež ako prezident ANS. S pohnutím a účasťou sme prijal správu o jeho úmrtí. Hlboko si vážime jeho obetavosť  a zodpovednosť, ktorou prispel ku riešeniu našich spoločných problémov. ANS vyslovuje úprimnú sústrasť celej jeho rodine. Česť jeho pamiatke!