Informácia o nedohode na financovaní nemocníc združených v ANS, 8.6.2020

Asociácia nemocníc Slovenska sa na rokovaniach so zdravotnými poisťovňami dňa 8.6.2020 nedohodla na financovaní nemocníc združených v ANS od 1.7.2020, rokovania budú pokračovať počas nasledujúceho týždňa. O výsledku rokovaní budú zástupcovia ANS informovať na rokovaní Odvetvovej tripartity v rezorte zdravotníctva dňa 16.6.2020