Dohoda ANS, MZ SR a VšZP na ošetrení pacientov, ktorí by mali problém u svojho lekára, 5.12.2018

Vzhľadom na nedohodu časti ambulancií združených v ZAP s VšZP na rokovaní sa ANS s ministerkou zdravotníctva a VšZP dohodli, že v záujme pacientov budú ambulancie členov ANS v rámci ich kapacitných možností k dispozícii na ošetrenie pacientov, ktorí by mali problém u svojho lekára. ANS preto požiadala svojich členov, aby túto informáciu dali na vedomie svojim ambulantným lekárom a sestrám.