Asociácia nemocníc Slovenska zásadne odmieta diskrimináciu vybraných slovenských nemocníc, 17.3.2021

Zámer využiť prostriedky z Plánu obnovy len na investície do vybraných nemocníc, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva, považujeme za veľmi zlý a diskriminačný, preto žiadame jeho okamžité prehodnotenie. Z veľkej časti slovenských pacientov, ktorí majú tú smolu, že žijú v regióne s „neštátnou“ nemocnicou robí občanov druhej kategórie. Títo pacienti si nezaslúžia nové alebo zrekonštruované budovy nemocníc a kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť ?

Ako Asociácia nemocníc Slovenska preto zásadne odmietame, aby najväčšie investície do zdravotníckej infraštruktúry Slovenska v histórii tejto krajiny smerovali len do niektorých vybraných nemocníc a regiónov. Tieto prostriedky majú byť použité do zdravotníckych zariadení, ktorých výber bude podliehať v prvom rade kritériu ich dôležitosti a úlohy v nemocničnej sieti a nie na základe toho, kto je ich zriaďovateľom alebo majiteľom.

Požadujeme preto, aby pred rozhodnutím o investíciách bola vykonaná optimalizácia siete nemocníc a až na základe jej výsledkov bolo rozhodnuté o alokácií 1,1 miliardy eur do nemocničnej infraštruktúry. Zároveň sa dôrazne ohradzujeme voči tomu, aby akékoľvek zdravotnícke zariadenie bolo diskriminované. Ako ukazuje súčasná pandémia, v slovenskom zdravotníctve pracujú desiatky tisíc odhodlaných zdravotníkov, ktorí si zaslúžia pracovať v moderných a kvalitných podmienkach bez ohľadu na to, či pracujú v „štátnej“ alebo neštátnej nemocnici.

(ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 78 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 27 300 zamestnancov)