Asociácia nemocníc Slovenska varuje,

že ak na mimoriadnej schôdzi NR SR zvolanej na piatok 8. septembra, bude prijatý návrh zmeny organizácie ambulancií pohotovostnej služby, ktorý skracuje hodiny poskytovania zdravotnej starostlivosti, ale zároveň neupravuje poplatky a nebude rešpektovať minimálne 35 ordinačných hodín 5 dní v týždni, môže prísť ku kolapsu poskytovania detskej zdravotnej starostlivosti v nemocniciach.

Trváme na tom, aby bol prijatý návrh, ktorý rešpektuje všetky body dohodnuté Ministerstvom zdravotníctva SR, zdravotníckymi organizáciami a SK8, alebo aby bola nová legislatíva v tejto oblasti prijatá až novým parlamentom v riadnom legislatívnom konaní.

Apelujeme na poslancov NR SR, aby neprijali návrh, ktorý by nielen nevyriešil nadmerné využívanie pohotovostnej služby, ale situáciu by ešte zhoršil. Dúfame, že predvolebný populizmus nezapríčiní úplný rozklad ďalšej oblasti slovenského zdravotníctva.