V dňoch 1. a 2. februára 2022 prebehli rokovania zástupcov nemocníc z Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) so zdravotnou poisťovňou Union, Dôvera a Všeobecná zdravotná poisťovňa.

Cieľom rokovaní bolo po schválenom a prijatom rozpočte pre rok 2022 vyrokovať zároveň nové dodatky, ktoré majú pokrývať zvýšené náklady na zákonom stanovenú valorizáciu miezd a  krytie mzdových nárokov,  zvýšené osobné náklady vyplývajúce zo zákonníka práce a zvýšené náklady spojené s rastom energií či inflácie.

Musíme, žiaľ, konštatovať, že aj po dlhých a konštruktívnych rokovaniach k dohode o dodatkoch nedošlo, nakoľko všetky zmienené zdravotné poisťovne deklarovali, že prijatý štátny rozpočet tieto oprávnené nároky nemocníc nepokrýva.

V praxi nedostatok financií ohrozí poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Obávame sa, že to môže spôsobiť problémy s udržaním a motiváciou zdravotníckeho personálu a vyplácaním miezd zdravotného personálu. Zdravotníci sú tak zase ponechaní v neistote, čo ešte len zhoršuje situáciu s ich nedostatkom a odchodmi do zahraničia či mimo sektor.

V tejto súvislosti preto vyzývame ministerstvo financií SR, aby v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva SR urýchlene hľadali spôsob, ako tieto náklady pokryť. Veríme, že ministerstvo financií SR použije rezervu a prostriedky, ktoré má k dispozícii a o ktoré bol znížený rozpočet pre zdravotníctvo na konci minulého roka. Tento krok by bol v súlade s prísľubom ministerstva financií na rokovaní hospodárskej a sociálnej rady SR k štátnemu rozpočtu, ktoré prebehlo dňa 13.10.2021.

Z tohto dôvodu sme požiadali pána Antona Szalaya, predsedu SOZ, o urýchlené zvolanie odvetvovej tripartity na ministerstve zdravotníctva SR. O stretnutie sme požiadali štátneho tajomníka ministerstva financií SR, Marcela Klimeka, ktorý je zároveň členom dozornej rady VšZP.

ANS zároveň pokladá za krajne nevhodné a nesprávne, že v situácii prebiehajúcej pandémie, počas ktorej majú členovia ANS problém udržať chod nemocníc, nie je garantované ani financovanie minimálnych mzdových nárokov od 1.1.2022 vyplývajúcich z platnej legislatívy.

(ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 80 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 27 300 zamestnancov.)