Včera zástupcovia ANS rokovali so VšZP o nových zmluvách,

ktoré by mali reflektovať navýšenie personálnych nákladov ako aj nárast inflácie a cien energií. Napriek vydaniu vyhlášky MZ SR, ktorá definuje objem zdrojov zatiaľ k dohode nedošlo. Aj  po dnešných rokovaniach sa potvrdzuje, že napriek tomu, že bola zverejnená Vyhláška MZ SR, v systéme nie je dostatok zdrojov a tým pádom nebudú kryté oprávnene náklady nemocníc potvrdené aj samotným MZ SR a UHP. Musíme konštatovať, že napriek korektným rokovaniam s vedením VšZP hrozí nedohoda. Žiadame MZ SR a MF SR o dofinancovanie zdravotníctva v sume približne 350 mil. € v roku 2023 pre celý sektor. Ak k tomu v čo najkratšom čase nedôjde, tak je ohrozený sociálny zmier v zdravotníckych zariadeniach, pretože vznikne riziko nevyplatenia zákonných mzdových nárokov našich zamestnancov.