Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) po mimoriadnom rokovaní Rady ANS vyjadruje zásadný nesúhlas s návrhmi zmluvných objemov na rok 2022

, ktoré jej členom zaslala VšZP. Ponuku štátnej zdravotnej poisťovne považujeme za likvidačnú. Návrh nielen že nepokrýva oprávnené nároky nemocníc, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy na zákonné zvyšovanie platov zamestnancov a zvýšené náklady spojené s rastom energií či inflácie, ale je v mnohých prípadoch výrazne nižší v porovnaní so súčasným zmluvným objemom.

V dôsledku tohto návrhu by členovia ANS neboli schopní vyplácať mzdy zdravotníckemu personálu. V praxi by tak ohrozil poskytovanie zdravotnej starostlivosť pre pacientov a spôsobil problémy s udržaním zamestnancov. 

ANS preto v prípade, ak nedôjde k zmene, odporučí svojim členom, aby vypovedali zmluvy s VšZP k 31.3.2022. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu by tak nemocnice združené v ANS poskytovali poistencom VšZP výhradne neodkladnú zdravotnú starostlivosť. 

V tejto súvislosti preto opätovne vyzývame ministerstvo financií SR, aby v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva SR urýchlene dofinancovali rezort zdravotníctva, nakoľko všetky zdravotné poisťovne deklarovali, že prijatý štátny rozpočet oprávnené nároky nemocníc nepokrýva.

(ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 80 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 28 000 zamestnancov.)