union-logo

                                                                                                                                                         Partner ANS v iniciatíve

                                                                                                                                                        Stop hazardu so zdravím

Asociácia nemocníc Slovenska plne podporuje iniciatívu STOP HAZARDU SO ZDRAVÍM a je jedným z jej signatárov.

Spoločne s ďalšími organizáciami pôsobiacimi v zdravotníctve chceme upriamiť pozornosť na ohrozenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti.

Vyzývame preto spolu štát, aby zabezpečil dostatok finančných prostriedkov pre zdravotníctvo.

Zapojte sa do hlasovania na www.stophazardusozdravim.sk a vyjadrite sa k trom dôležitým otázkam, ktoré súvisia s nedostatkom financií v zdravotníctve.