Vyhlásenie ANS, 3.10.2018

Vsúvislosti s medializovanými informáciami z prostredia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, že slovenských študentov na lekárskych fakultách je dostatok a je vhodné podporovať trend nárastu zahraničných študentov musíme konštatovať, že ide o informáciu, ktorá svedčí buď o neznalosti alebo nepochopení priorít slovenského zdravotníctva.

Dôvodov na to je niekoľko:

  • Je pravdou, že lekárske fakulty majú obmedzené pedagogické a priestorové kapacity. A práve preto je aj logické, že ak môže študovať len určitý počet študentov, tak pri súčasnom podiele zahraničných študentov končí slovenských študentov menej, ako je reálna potreba. A to aj napriek vysokému záujmu študovať medicínu.
  •  
  • Nemožnosť dostať sa na štúdium v Slovenskej republike je aj jedným z dôvodov, prečo v Českej republike študuje niekoľko tisíc slovenských študentov, ktorí tam často po skončení štúdia ostávajú. Úroveň slovenských študentov študujúcich v ČR je hodnotená ako vynikajúca a ešte pred skončením fakúlt majú ponuky ostať žiť a pracovať v ČR. Sami sa pripravujeme o talentovaných mladých ľudí. Podľa nášho názoru je jednoduchšie im umožniť študovať na Slovensku, ako ich potom presviedčať, aby prišli po skončení pracovať domov.
  •  
  • Drvivá väčšina zahraničných študentov po skončení lekárskych fakúlt odchádza naspäť do domovských krajín, kde síce šíria dobré meno našich fakúlt, ale slovenskému zdravotníctvu to v kritickej personálnej situácii nijakým spôsobom nepomôže.
  •  
  • Podľa analýzy Inštitútu zdravotnej politiky ministerstva zdravotníctva SR je prijatých ročne okolo 650 študentov medicíny. SR ich ale potrebuje raz toľko, približne 1300 a to až do roku 2025, aby sme vyrovnali nedostatok, ktorý je v súčasnosti. Aj po opatrení vlády, ktoré vítame, to bude 850 študentov, čo je menej o 450 študentov ročne, ktorých zdravotníctvo v systéme potrebuje. Ak ich nebudeme mať, budeme čeliť a vlastne už čelíme vážnej personálnej kríze.
  •  

    (ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 75 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 25 300 zamestnancov.)