Zúfalý nedostatok zdravotných sestier: Problémy by mohol vyriešiť nový zákon

Sestričky v nemocniciach pribudnú. Po prijatí nového zákona končia pozície zdravotníckych asistentov - premenujú sa na praktické sestry. Zatiaľ čo všeobecné zdravotné sestry proti takejto zmene protestujú, nemocnice aj zdravotnícke školy ju vítajú.

Nielen "zmena mena"

Pozmeňujúci návrh zákona, ktorý by mohol postupne vyriešiť problémy súvisiace s nedostatkom sestier na Slovensku predložil v parlamente poslanec Štefan Zelník. "Zmenu a návrh vítame, snažili sme sa ju presadiť už niekoľko rokov. Dôvodov je množstvo. Nedostatok zdravotníckeho personálu sa netýka len Slovenska, rovnako sa s ním potýkajú aj v Čechách. Tam však situáciu začali riešiť, z nášho pohľadu, správne. Zmena názvu pracovného zaradenia a súčasne študijného oboru zatraktívnila záujem o štúdium aj o prácu," približuje pre Plus 7 Dní MUDr. Marián Petko, MPH, prezident Asociácie nemocníc Slovenska.

Takáto zmena so sebou nesie aj ďalšie pozitíva: v konečnom dôsledku, dostatok študentov znamená v ďalšom procese dostatok personálu, a teda lepšiu starostlivosť o pacientov. "Nedostatok zdravotníckeho personálu vidíme všade: v Národnom onkologickom ústave, v nemocniciach... Samozrejme, stabilizácia situácie v zdravotníctve nie je otázkou jedného - dvoch dní, je to dlhodobý proces," vysvetľuje. "Vychádzame zo skúseností v Českej republike, kde sú už po roku od zavedenia zmeny veľmi príjemne prekvapení." Ako ďalej uvádza, v Čechách vzrástol záujem o štúdium, aj o samotnú pracovnú pozíciu.

Návrh prešiel. Čo bude ďalej?

"Zákon je zatiaľ v druhom čítaní. Po schválení Národnou radou nasleduje zmena názvu. Zdravotnícki asistenti majú dnes vyššie kompetenecie, len názov pozície a študijného odboru odrádzal,"približuje ďalší postup prezident Asociácie nemocníc Slovenska. Meniť sa budú vykonávacie vyhlášky, rozširovať kompetencie. "Vyštudovaní zdravotnícki asistenti - po novom praktické sestry budú môcť pokračovať v štúdiu ďalej na bakalára a magistra, popri zamestnaní. To je ďalšia zmena, doteraz bolo štúdium možné len formou denného štúdia,” konštatuje Marián Petko.