Ako by občania reagovali na nasledujúci oznam ?

Metodické usmernenie pre nemocnice :

Bod 18/ V situácii, keď nemocnica nedisponuje ochrannými pomôckami, uzatvorí nemocnicu pre fyzickú návštevu pacientov a o situácii informuje lekára samosprávneho kraja a MZSR. Nemocnica však naďalej poskytuje telefonické alebo iné elektronické konzultácie, zabezpečuje predpis e-receptov a PN.

Keďže nemocnice združené v ANS doposiaľ nedostali ani jeden kus osobných ochranných pomôcok, tak by mali postupovať presne tak, ako je vydané metodické usmernenie hlavného odborníka pre všeobecných lekárov, nie? Ešte stále si niekto myslí, že naša zlosť nie je adekvátna ?

 

(ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 75 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 26 700 zamestnancov)