Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) potrebuje na tohtoročné dofinancovanie sociálneho balíčka a rekreačných poukazov v nemocniciach v nej združených sumu 10 miliónov Euro.

ANS analyzuje dopad zákonného zvýšenia miezd, sociálneho balíčka a rekreačných poukazov od 1.1.2020 na nemocnice v nej združené. Podľa predbežných výsledkov analýzy bude na pokrytie uvedených zvýšených zákonných nárokov v roku 2020 potrebovať minimálne 80 miliónov Euro.

ANS podporuje stratifikáciu nemocníc za predpokladu, že sa bude týkať rovnako štátnych ako aj neštátnych nemocníc a VšZP nebude pri úhradovom mechanizme preferovať štátne nemocnice.

ANS nesúhlasí s vyjadrením poslankyne NR SR Červeňákovej, že novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti sa v praxi vôbec neosvedčila a nepriniesla do slovenského zdravotníctva viac zdravotníkov, keďže v nemocniciach združených v ANS bolo len za posledného jeden a pol roka prijatých vyše 400 praktických sestier.  

(ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 75 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 26 000 zamestnancov.)