Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) zásadne nesúhlasí s vyjadreniami predsedu Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Petra Visolajského týkajúcimi sa výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti prezentovanými na tlačovej konferencii dňa 23.8.2017.

Vyhlásenie ANS, 24.8.2017

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) zásadne nesúhlasí s vyjadreniami predsedu Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Petra Visolajského týkajúcimi sa výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti prezentovanými na tlačovej konferencii dňa 23.8.2017. ANS pokladá stanovisko LOZ za populistické a poškodzujúce nemocnice, ktoré hospodária zodpovedne a nevytvárajú dlh. LOZ vo svojich vyjadreniach preferuje v súvislosti s prerozdeľovaním zdrojov z eurofondov štátne nemocnice oproti ostatným nemocniciam, čím opakovane háji skôr záujmy lekárov vo fakultných a univerzitných nemocniciach a nie záujmy lekárov všetkých nemocníc, čo ANS pokladá za nepochopiteľné. ANS v tejto súvislosti zdôrazňuje, že zdroje z eurofondov na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť sú v zmysle pravidiel Európskej komisie určené všetkým typom ústavných zariadení vrátane nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov, obcí a súkromných nemocníc. ANS tiež upozorňuje, že v prípade zrušenia poskytovania LSPP po 23.00 hodine by táto zdravotná starostlivosť bola do veľkej miery prenesená na urgentné príjmy nemocníc združených v ANS, ktoré by ich nemohli zabezpečiť bez financovania z eurofondov.