Vyhlásenie ANS, 20.12.2017

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) vyslovuje hlboké znepokojenie nad prijatou novelou zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, ktorú Národná rada Slovenskej republiky prijala bez pripomienkového konania a širšej diskusie s odbornou verejnosťou a dotknutými subjektami. Časť novely zákona, konkrétne článok II neprimerane zasahuje do činnosti neziskových organizácií poskytujúcich verejno-prospešné služby. ANS požiadala prezidenta SR Andreja Kisku o nepodpísanie novely zákona a jeho vrátenie na nové prerokovanie Národnej rade SR.

 

(ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 74 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 25 500 zamestnancov.)