Vyhlásenie ANS, 16.11.2017: Dopady zvýšenej mzdy a sociálneho balíčka na nemocnice ANS

Dopady zvýšenej mzdy a sociálneho balíčka na nemocnice ANS 

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) v súvislosti s zvýšením minimálnej mzdy, priemernej mzdy a pripravovaným Sociálnym balíčkom opatrení vlády vypracovala kvantifikáciu ich finančných dopadov na nemocnice združené v ANS. Odhad dopadu zvýšenia minimálnej mzdy a priemernej mzdy spolu s ďalšími vyvolanými nákladmi v zmysle zákonníka práce na mzdové nároky nemocníc ANS v roku 2018  je spolu s odvodmi vo výške 32 314 644,- Euro. Odhadovaný dopad opatrení Sociálneho balíčka vlády SR v aktuálne uvažovanej podobe by bol u nemocníc ANS s odvodmi vo výške 33 304 767,- Euro. Celkový odhadovaný dopad s odvodmi je vo výške 65 619 411,- Euro. ANS upozorňuje, že možnosti nemocníc v nej združených sú v prípade nedostatočného pokrytia nákladov súvisiacich so zákonným zvyšovaním miezd a opatrení Sociálneho balíčka podobné ako v minulosti, museli by ich pocítiť zamestnanci formou prepúšťania, delenia a krátenia úväzkov. ANS však nepokladá za správne, aby sa problém nedofinancovania zákonných nárokov preniesol na nemocnice a ich zamestnancov a následne aj pacientov. 

 

Eurofondy v zdravotníctve 

Nemocnice združené v ANS vítajú možnosť čerpania finančných prostriedkov z eurofondov, ktorá je jedinečnou príležitosťou dobudovať sieť akútnych nemocníc a tým výrazne skvalitniť zdravotnú starostlivosť pre urgentných pacientov po celom Slovensku. Navyše v prípade urgentných príjmov to bude v celonárodne schválenom štandarde. Keďže veľká časť nemocníc ANS je súčasťou schválenej siete akútnych nemocníc, bolo nevyhnutné, aby mali rovnakú možnosť zapojiť sa do tejto eurofondovej výzvy. Vďaka realizácii schválených projektov je veľký predpoklad, že kvalita zdravotnej starostlivosti sa zvýši a súčasne bude zachovaná jej plošná dostupnosť.