Tlačová správa zo spoločnej tlačovej konferencie ANS a ASL, 28.3.2017

Tlačová správa zo spoločnej tlačovej konferencie ANS a ASL, 28.3.2017

Tlačová správa zo spoločnej tlačovej konferencie Asociácie nemocníc Slovenska a Asociácie súkromných lekárov konanej na AZZZ SR dňa 28.3.2017. Podporu poskytovateľom zdravotnej starostlivosti prišla vysloviť aj  prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov.

Na tlačovej konferencii sa zúčastnili:
Ing.Tomáš Malatinský, MBA - prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR
MUDr. Marián Šóth - prezident Asociácie súkromných lekárov
MUDr. Ladislav Pásztor - čestný prezident Asociácie súkromných lekárov
MUDr. Marián Petko, MPH - prezident Asociácie nemocníc Slovenska
MUDr. Igor Pramuk, MPH - viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska
PhDr. Mária Lévyová - prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Podporu poskytovateľom zdravotnej starostlivosti prišla vysloviť aj  prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov.

Riziká nedofinancovania v rezorte zdravotníctva a jeho potencionálny dopad na pacienta

ANS vo vyhlásení dňa 12.10.2016 deklarovala, že schválený návrh štátneho rozpočtu nie je dobrou správou pre pacientov, nemocnice a ani pre zamestnancov nemocníc. Upozornila, že zdravotníctvo je nedostatočne financované dlhodobo a tento trend potvrdil aj návrh štátneho rozpočtu. ANS pripomenula prísľub politikov platiť za poistencov štátu 5 % pričom realita bola na úrovni 4 % a deklarované úspory boli v hypotetickej rovine a upozornila, že nebudú účinné od 1.1.2017. ANS tiež upozornila na legislatívnu povinnosť zvyšovať v nemocniciach mzdy všetkým zdravotníckym a nezdravotníckym pracovníkom a že štát platí za svojich poistencov iba 4 % t.j. znižuje finančnú zodpovednosť za rezort na jednej strane, no na druhej strane si ponecháva resp. dokonca posilňuje regulačnú zložku a kontrolu. ANS skonštatovala, že žiadna reforma nebola úspešná bez dostatočných finančných prostriedkov a že zdravotnícky systém sa pravdepodobne bude zadlžovať ešte viacej, čo môže mať následne negatívny dopad na poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako aj na krehký sociálny zmier v nemocniciach.

V decembri 2016 hrozila situácia, že v prípade nezabezpečenia dodatočných zdrojov pre nemocnice na pokrytie zvýšených mzdových nárokov od 1.1.2017 v zmysle platnej legislatívy dôjde ku kolapsu zdravotníckych zariadení.

 Situácia sa začiatkom roku 2017 na základe dohôd so zdravotnými poisťovňami o podmienečnej úprave platieb dočasne stabilizovala, no kolaps vzhľadom na podmienečnosť úprav v prípade nedofinancovania zdravotníctva na úrovni okolo 150 miliónov eur bude hroziť v druhom polroku.

ANS preto opakovane upozorňovala, že dohoda so zdravotnými poisťovňami na úprave platieb, ktoré umožňujú nemocniciam združeným v ANS pokryť zvýšené mzdové nároky od 1.1.2017 v zmysle platnej legislatívy je podmienečná a v prípade, že nedôjde k dodatočnému navýšeniu zdrojov zo strany štátu, zdravotné poisťovne pristúpia k úhradám platným k 31.12.2016 a budú žiadať vrátiť navýšené finančné prostriedky od zdravotníckych zariadení združených v ANS. ANS v tejto súvislosti opakovane žiadala o dofinancovania rezortu zdravotníctva, ktoré by stabilizovalo situáciu v zdravotníctve a umožnilo by zachovanie dostupnosti a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti zo strany nemocníc združených v ANS.

ANS tiež upozornila, že možnosti nemocníc združených v ANS sú v prípade nedofinancovania podobné ako v minulosti, museli by ich pocítiť zamestnanci formou prepúšťania, delenia a krátenia úväzkov. ANS však nepokladá za správne, aby sa problém nedofinancovania zákonných nárokov preniesol na nemocnice a ich zamestnancov. Upozornila tiež, že by mohlo dôjsť k podaniu na Ústavný súd SR, či zákon nie je v rozpore s Ústavou tak, ako kedysi sesterský zákon, ktorého rozhodnutie bolo v tom zmysle, že nie je možné prikázať neštátnym zdravotníckym zariadeniam zvyšovať mzdy a bez ich finančného krytia. 

Náklady (verejné aj súkromné) na starostlivosť cez paritu kúpnej sily v roku 2015:

 

priemerné náklady na pacienta

nárast oproti roku 2012

Slovensko

1920 eur

3 percentá

Česko

2293 eur

18 percent 

Maďarsko

1717 eur

8 percent

Poľsko

1560 eur 

13 percent 

Rakúsko

4667 eur 

7 percent 

Nemecko

4900 eur

11 percent 

USA

8793 eur

11 percent